Импорт на операции

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява импорт на операции от предварително създаден Excel файл. Чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на операции се появява прозорец за създаване на операция по съдържанието на Excel файла.

Съдържание

Технология на работа

За да се извърши импорт е необходимо да има подготвен файл в правилен Excel формат. Подредбата на редовете и колоните е без значение, важно е данните да са систематизирани в произволна таблица със стоки. Програмата обработва тази таблица и прехвърля операциите. Като параметри се посочва начален и краен ред, допълнително се назначава съдържанието на колоните, например Колона F съдържа код на стоката. Целият процес се управлява постъпково и се изпълнява чрез Съветник.

Параметри на операцията

При активиране на импорт на операции се избира тип на операцията, обект, партньор и оператор. Тези параметри определят еднозначно какво и как ще се прехвърли. Данните за стоки, цени и количества ще бъдат прочетени от Excel файла и могат да се променят в последствие.

Предимства

Импортът на операции представя много предимства за обработка на данните. Технологията позволява:

  • Прехвърляне на количества и операции от друг продукт;
  • Автоматично създаване на начално състояние или ревизия спрямо данни от друг продукт или електронни таблици;
  • Получаване на поръчки, доставки или продажби от друга система.


Импортът на операции е най-лесния начин за прехвърляне на данни от съществуваща търговска система към продуктите на Microinvest.

Особености

Импортът трябва да се осъществи от правилен Excel файл. Ако файлът е създаден от 1С, то това не е пълноценен Excel файл и трябва да се изпълни процедура за правилно форматиране на този файл. Процедурата е описана в документацията, която е поставена на сайта.

При импорт на операции е задължително номенклатурата да е налична в базата. Когато се прехвърлят нови стоки, предварително трябва да се направи импорт на номенклатури и едва след това да се прехвърлят операциите.

Синхронизация

При импорт на операции Microinvest Склад Pro осъществява търсене и синхронизация на стоките. Синхронизацията се извършва по следния начин:

  1. Проверява се баркода на стоката. При съвпадение приема, че стоката вече съществува;
  2. Ако баркода не съвпада се проверява по код. Ако има съвпадение се приема, че стоката вече съществува;
  3. Ако не са намерени код и баркод, то се сравнява името. Ако името съвпада се приема, че стоката вече съществува;
  4. Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, то стоката не се прехвърля в операцията.

Автоматична настройка

Microinvest Склад Pro позволява да се направи автоматична настройка на програмата спрямо данните във файла. Създава се един Sheet в Excel, който има име „Setup” и там се поставят стойностите на настройката, например Начален ред и в следващата колона се поставя съответната стойност, например 7.

Полезни връзки

Лични инструменти