Минимални хардуерни изисквания

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Въпросът за минималните хардуерни изисквания се поставя ежедневно. Това понятие е много погрешно при изпълнение на система за автоматизация на дейността и затова ще бъде подробно описано.

Съдържание

Минимални системни изисквания

Минималните системни изисквания са техническите параметри, при които определена система може да заработи. Това е граничен случай, като системата е способна да заработи, но не може да се разгърне в пълната си мощност. Затова минималните изисквания за системата трябва да бъдат параметър само за референтна справка.

Практиката показва, че система, базирана на минимални изисквания работи, но не изпълнява предвидената за нея дейност.

Номинални системни изисквания

Номиналните изисквания осигуряват комфортна работа на системите в 95% от случаите. Номиналните параметри се актуализират в съответствие с тенденциите в компютърната техника и помагат при реалния избор на апаратното обезпечение. Именно това трябва да се взема предвид при построяване на една система.

Максимални системни изисквания

Компютърните продукти обичат мощни системи. Затова понятието „Максимални системни изисквания“ не може да се дефинира. Колкото по-бърза е една система, толкова по-добре работи тя. При наличие на повече памет се ускоряват всички процеси и се създава видима лекота при използване на функциите.

За максимални системни изисквания могат да се посочат ограниченията на операционната система, ако те се надхвърлят – не се използват.

Препоръки

Промяната на определен параметър може да се в рамките на много малка инвестиция. Едновременно с това, този параметър да влияе силно върху надеждността или скоростта на работа. Затова е важно да се преценят параметрите, които влияят и точно те да се подобрят. Описание за въздействието на памет, процесор и други параметри е описано в техническата документация и в настоящата База знания.

Технически параметри

Като номинални технически параметри за системите могат да се посочат:

  1. Microinvest Склад Pro – 2 GHz процесор, 2 GB RAM, 40 GB диск, Windows 7;
  2. Microinvest Склад Pro Light – 1.5 GHz процесор, 1 GB RAM, 40 GB диск, Windows 7.
  3. Останалите продукти – 2 GHz процесор, 2 GB RAM, 40 GB диск, Windows 7.

Други

Специалистите винаги съветват за приложимостта на една или друга система. От много голямо значение е как се поставят основите, защото от това зависи цялостното представяне на програмния продукт. Свързаното функциониране на софтуер и хардуер е важно за цялата производителност, в противен случай системата не работи в оптимален режим и клиентите страдат.

Полезни връзки

Лични инструменти