Отваряне на порт 1433

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В операционните системи на Microsoft съществуват различни начини за защита на информацията на сървърите и базите от данни. Един от тях е забраняването (затварянето) на предварително зададени портове в различните нива на защита антивирусни програми, защитна стена (Firewall) или хардуерни решения като рутери (компонент от мрежата, в която се намира компютъра).
В статията ще разгледаме най-елементарния и достъпен начин за отваряне на въпросните портове, а именно разрешаването му в защитната стена на Windows. Ще се фокусираме конкретно върху порт 1433, който позволява достъпа до Microsoft SQL сървър и сървърните бази от данни, което се използва от почти всички клиенти на Microinvest, които обработват и съхраняват информацията чрез този съвременен тип бази.

Допълнително ще бъде обяснено какви стъпки трябва да се предприемат за по-добрата защита при работа в локална мрежа и през интернет, за да се използват по-ефективно възможностите на програмните продукти.

Съдържание

Отварянето на порта в защитната стена на Windows

Чрез клавишната комбинация от Win + R, изписване на wf.msc и след натискане на Enter се активират настройките на Windows Firewall. Същото може да се постигне през Control Panel (Контролен панел) и отварянето на иконата Windows Firewall (Защитна стена).
С десен бутон на мишката върху Inbound Rules се избира New Rule или се натиска в горния десен ъгъл на отворилия се прозорец.
Маркирайте Port и натиснете Next. Specified Local Port в полето напишете 1433 и пак натиснете бутона Next. По подразбиране е избрано „Allow the connection”, тоест натискате само бутона Next. По подразбиране са маркирани всички мрежи и пак преминавате с бутона Next напред. В полето Name запишете име на правилото, препоръчително е името на правилото да ви подсказва за какво се отнася. Напишете например „SQL Server Inbound Port 1433“ и натиснете бутона Finish. Изпълнението на гореописаните стъпки гарантира възможността за работа в локална мрежа на два или повече компютъра, на които са инсталирани програмни продукти на Microinvest, ползващи базите на един и същ сървър.

Отваряне на порт 1433 в антивирусни програми и рутери

Принципно логиката при отварянето на портове е една и съща и отговаря на вече описаната технология, но различните антивирусни програми и рутери имат индивидуален интерфейс, който като цяло е описан в съответните ръководства на всеки производител. Когато има повече от едно ниво на защита и желаете да получите достъп до определен сървър е желателно да се свържете с вашия системен администратор или лицето, което се грижи като администратор на мрежата. Друго възможно решение може да се консултирате със специалист на Microinvest, който чрез дистанционен достъп да настрои системата и тя да е максимално защитена.

Когато портът е затворен

Описаните настройки са необходими за правилна работа на системата. Ако порт 1433 е затворен на ниво Windows или ниво рутер, тогава базата от данни става „невидима“ и приложните програми не могат да се свържат със SQL сървъра. Този проблем често се преплита с неработещ SQL сървър и е трудно да се различи дали проблемът е в порта или в неработещ SQL сървър.

Кратко ръководство за отваряне на порт 1433

  1. Отворете защитната стена на Windows, като щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете защитна стена, след което щракнете върху Защитна стена на Windows;
  2. В левия прозорец щракнете върху Разширени настройки. Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете;
  3. В диалоговия прозорец Защитна стена на Windows с разширена защита, в левия прозорец щракнете върху Входящи правила, след което в десния прозорец щракнете върху Ново правило;
  4. В новото правило избираме Port и натискаме бутон Next;
  5. След това избираме TCP и на Specific local ports пишем 1433 натискаме бутон Next;
  6. Избираме Allow the connection и бутон бутон Next;
  7. Оставяме всичко избрано и бутон Next;
  8. На Name задаваме име на правилото и OK.

Заключение

Всичко описано в статията трябва да бъде изпълнявано единствено на компютъра, на който е инсталиран сървъра, като на него не е нужно да има продукт на Microinvest. Реално е възможно всяка една операция да се изпълни от обикновен потребител, но за всички настройки, касаещи защитата и сигурността е препоръчително да се извършват от специалист, който да гарантира надеждна работа на системата.

Полезни връзки

Лични инструменти