Създаване на етикети

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Във всички търговски обекти съществува процес за създаване и отпечатване на етикети. В продуктите на Microinvest са заложени най-съвременните технологии за отпечатване на етикети, като по този начин целият процес е напълно автоматизиран.

Съдържание

Видове етикети

В практиката има много видове етикети, като основната разлика идва от тяхното приложение. Етикетите могат да се разделят на следните класове:

  1. Статични етикети, които означават името, цената и други параметри на стоките. Това са постоянните етикети в супермаркетите и се печатат еднократно;
  2. Тегловни етикети, които се печатат динамично, на щанда при измерване на стоката. Тези етикети съдържат вида, теглото, цената на стоката и всеки път са индивидуални, с тегловен баркод;
  3. Ценови листи и други списъци от етикети. Това са специализирани етикети, които назовават партия, срок на годност и други, и обикновено служат при вътрешно номериране на стоките.

Статични етикети

Тези етикети се създават по номенклатурата на стоките. Microinvest предлага специален продукт за създаване на такива етикети – Barcode Принтер Pro. Чрез този продукт могат да се създават шаблони и да се печатат голямо количество етикети за съответния обект. Дизайнът се формира от операторите и практически няма ограничение за вида на етикета.
При печат може да се използва произволен принтер (лазерен или етикетиращ), произволна хартия и разположение на реквизитите. Също така може да се прави извадка на стоките, например етикети за всички стоки, които са били доставени по определен документ.

Тегловни етикети

Особен клас са тегловните етикети, които се печатат от електронна везна. При тях дизайнът се определя от самата везна и те носят информация за вида и теглото на стоката. В този случай продуктите на Microinvest предават данни и програмират електронната везна, от своя страна тя печата етикет, който се разпознава и дешифрира от програмния продукт на работното място на касиера.

Ценови листи

Ценовата листа почти не се различава от стандартния етикет. При тях има същите данни, но разположени на стандартен лист А4 и съдържащи предварително зададен шаблон. Такъв вид етикети може да се направи чрез Microinvest Склад Pro (от справките), чрез Microinvest Баркод Принтер Pro (с подходящ шаблон) или чрез експорт на данни. Всички тези операции са достъпни за потребителите и следва да се използват според индивидуалните нужди.

Електронни етикети

Електронните етикети представляват автономно електронно устройство с ниска цена, което се управлява дистанционно, има вграден екран и служи за визуализация на име и цена на стоките. Такова устройство се поставя до всяка стока и на екрана се изписват съответните данни за стоката. Електронните етикети навлизат в съвременния живот и позволяват централизирано управление на цените, без необходимост от печат върху хартия или друг материал. Връзката между централния компютър и електронните етикети е чрез безжична мрежа и позволява за секунди да се сменят цените в целия магазин.

Други

Съществуват много начини за създаване на етикети. Като цяло могат да се използват следните технологии:

  1. Създаване на справка по номенклатури, експорт в Excel и създаване на етикети в Excel;
  2. Създаване на справка по извършена операция, експорт в Excel и създаване на етикети в Excel;
  3. Печат на документ, експорт на този документ и създаване на етикети по него.

Полезни връзки

Лични инструменти