Тегловни баркодове

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Въвеждането на тегловни бар-кодове и тяхното използване в Microinvest Склад Pro Light е съвсем просто. В настоящия материал ще опишем процедурите и особеностите за работа с тегловни баркодове.

Съдържание

Технология за въвеждане и използване на теглови баркодове в Microinvest Склад Pro Light

Последователността е следната:

  1. Въвежда се баркод, който съдържа тегловна част;
  2. Въвежда се позицията на десетичната точка;
  3. При сканиране на този баркод програмата сама отделя тегловната част от този баркод и я попълва в съответното поле за количество.

Обща информация

Някои баркодове съдържат в себе си теглото на стоката. В програмите на Microinvest се следи за наличието на тегловен баркод и при откриване на такъв баркод се попълва автоматично неговото количество. Въвеждането на такъв баркод в базата от данни става по следния начин:
Примерен баркод е 2801234002507, който съдържа следните данни групирани от цифри
28 – първите две за това, че баркода е тегловен (28 или 24),
01234 - следващите пет за артикула (),
00250 следват пет за теглото,
една контролна.

Този баркод се въвежда така: 2801234WW.WWWC

Където:
28 означава тегловен баркод;
01234 е кодът на стоката във везната;
WW.WWW се интерпретира като 5 десетични цифри, от които 3 са след дробната част на числото;
C е контролната цифра, която се смята, за да е валиден този баркод.

Това означава, че програмата следи съвпадението на първите седем цифри и ако то е валидно анализира следващите пет, като 00250 се превръща в 0.250 грама. Десетичната точка се слага там, където се дели десетичното число. Контролната служи за елиминиране на грешките и се обработва автоматично от програмата.

Обяснение на символите

W идва от weight и означава тегловен символ.
C идва от control и означава контролен символ.

Има и следните правила

  1. Тегловен баркод винаги трябва да се поставя в позиция Баркод 1;
  2. Десетичната точка може да се премества в WWWWW групата, като тя определя как да се интерпретира извлеченото число;
  3. При програмиране на везна се търсят единствено стоките с тегловен баркод и само те се изпращат към везната.


Полезни връзки

Лични инструменти